FÖRFATTARBESÖK

Jag gör en hel del författarbesök på skolor och bibliotek runt om i landet. Ibland pratar vi om någon av mina böcker som eleverna har läst, ibland pratar vi om berättelser och skrivande generellt, och ibland gör vi skrivövningar. Det händer att jag håller i skrivverkstäder på lov eller temadagar.

Jag besöker både lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Och gärna särskolan!

Man bokar lättast ett författarbesök genom författarcentrum (och jag tar betalt enligt deras arvodesrekommendationer).

Inga kommentarer: